Znalezisko: Światowe Forum…

Znalezisko: Światowe Forum…

Znalezisko:

Światowe Forum Ekonomiczne: „Lockdowny po cichu ulepszają miasta na świecie”

Po negatywnym przyjęciu przez większość internautów, Światowe Forum Ekonomiczne usunęło swoje wideo, w którym ‚reklamowano’ lockdowny jakoby miały zbawienny wpływ gdyż m.in.”

– „hałas sejsmiczny był najniższy od dekad (…)”
– „hałas miejski w niektórych miastach spadł o 50%”
– „Przy mniejszej ilości ludzi korzystających z transportu i przy zamkniętych fabrykach, ów cisza umożliwiła naukowcom wykryć małe trzęsienia ziemi, które normalnie można by przeoczyć, co przełożyło się na lepsze zrozumienie aktywności sejsmicznej i umiejętność przewidywania większych trzęsień ziemi w przyszłości”

I na koniec zakończyli film „LIKE, COMMENT, SHARE” 😉

#koronawirus #covid19 #swiat #ekonomia #gospodarka #medycyna #zdrowie #statystyka #ekologia #srodowisko

Comments are closed.