Tylko 2% pielęgniarzy i 0,18 % położnych to mężczyźni

Tylko 2% pielęgniarzy i 0,18 % położnych to mężczyźni

Brakuje dodatkowych punktów dla mężczyzn na studia pielęgniarski, a feminatywna nomenklatura zawodu zniechęca potencjalnych kandydatów. Mimo wysokich niedoborów kadrowych nie zdecydowano się na programy stypendialne dla mężczyzn tak jak w przypadku kobiet w IT.

Comments are closed.