Technologia CRISPR została po…

Technologia CRISPR została po…

Technologia CRISPR została po raz pierwszy oficjalnie zastosowana na pacjencie. ŹRÓDŁO [ANG]

Pacjent z genetyczną wadą wzroku powodującą ślepotę został poddany terapii z nadzieją na odzyskanie wzroku. Na wyniki trzeba będzie poczekać około miesiąca

CRISPR – jest to metoda edycji genów w precyzyjnie wybranych miejscach. Następuje to poprzez połączenie systemu CRISPR, potrafiącego wybiórczo wiązać się z ustaloną sekwencją DNA, z endonukleazą Cas9, dokonującą enzymatycznego przecięcia nici DNA w pobliżu tej sekwencji – stąd określenie CRISPR/Cas. W najprostszej postaci metoda ta pozwala na samo przecięcie nici DNA, jednak po połączeniu jej z mechanizmami naprawy DNA możliwe jest wycięcie określonego segmentu DNA i następnie „wklejenie” w to samo miejsce dostarczonej z zewnątrz sekwencji genetycznej (np mutacji powodującej ciezkie choroby)

#gruparatowaniapoziomu #ciekawostki #medycyna #genetyka #farmacja

Comments are closed.