Tak źle jeszcze nie było: Szpitale zamykają oddziały z powodu braku…

Tak źle jeszcze nie było: Szpitale zamykają oddziały z powodu braku…

‚Niech jadą!’ przynosi opłakane efekty.

Comments are closed.