#stulejacontent #przegryw…

#stulejacontent #przegryw…

#stulejacontent #przegryw #stulejka #medycyna #religia #seks #grzech #milosierdzie #meczennicy #takaprawda
Stulejka to nie żadna choroba ani tymbardziej żadne kalectwo! Stulejka to najpiękniejszy dar od boga, który chroni młodych pobożnych chłopców przed śmiertelnym grzechem nieczystości i cudzołóstwa, chroni przed plugastwem i moralnym zepsuciem! Stulejarz powinien każdego dnia dziękować za ten cudowny dar i wielbić Boga ze wszystkich sił. Bycie stulejarzem to oznaka świętości, to powód do dumy i powinno być wielkim wyróżnieniem, bo to najwyższa forma męczeństwa! Społeczeństwo powinno odnosić się do stulejarzy z wielkim szacunkiem, uznaniem, bo to oni pokutują za grzechy całego świata, dzielnie znosząc trudy i cierpienia każdego dnia z najwyższą godnością!
Niech Was Bóg błogosławi ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Comments are closed.