Respiratory są używane w zły sposób w Covid-19, twierdzi nowojorski lekarz.

Respiratory są używane w zły sposób w Covid-19, twierdzi nowojorski lekarz.

Na podstawie obserwacji swoich pacjentów dr Kyle-Sidell twierdzi, że nie wirus lecz respiratory powodują ARDS. Uszkadzamy respiratorami płuca, tymczasem płuca potrzebują nie zwiększonego ciśnienia lecz tlenu, gdyż ta choroba pozbawia tlenu. Jego wnioski potwierdza publikacja naukowa (w powiązanych).

Comments are closed.