Polska miała wdrożyć plan dla chorób rzadkich do 2013. Do dziś tego nie zrobiła

Polska miała wdrożyć plan dla chorób rzadkich do 2013. Do dziś tego nie zrobiła

UE zaleciła Państwom Członkowskim ustanowienie i realizację planów dotyczących rzadkich chorób, najlepiej nie później niż przed końcem 2013 roku. Jest rok 2019, a projekt Narodowego Plan dla Chorób Rzadkich dopiero jest w wykazie prac rządu – po latach batalii pacjentów i środowiska medycznego

Comments are closed.