Pierwszy rentgen oparty o sztuczną inteligencję wchodzi oficjal. do użycia w USA

Pierwszy rentgen oparty o sztuczną inteligencję wchodzi oficjal. do użycia w USA

Amerykańska rządowa Agencja Żywności i Leków dopuściła do rynku system rozpoznający odmę opłucnową w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Został stworzony przez General Electric (z pomocą naukowców z Uniwersytetu w Kalifornii) i znacznie skraca diagnozę (nawet z 8 godzin do 15 minut) /eng

Comments are closed.