Im wyższe IQ, tym większe ryzyko chorób psychicznych

Im wyższe IQ, tym większe ryzyko chorób psychicznych

Nowe badanie opublikowane w magazynie “Science Direct” wykazało, że osoby o wyższym ilorazie inteligencji są bardziej narażone na problemy natury psychicznej. Naukowcy przebadali 3715 członków organizacji MENSA, do której przystąpienia wymagane jest IQ powyżej 130.

Comments are closed.