Dziś minęło 40 lat od chwili…

Dziś minęło 40 lat od chwili…

Dziś minęło 40 lat od chwili ogłoszenia eradykacji ospy prawdziwej. Takie małe święto, drogie antywacki, to działa.
Eppur si muove.
https://www.history.com/this-day-in-history/smallpox-officially-declared-eradicated
#medycyna #nauka #szczepienia #historia #swiat

Comments are closed.