Często od foliarzy słyszymy,…

Często od foliarzy słyszymy,…

Często od foliarzy słyszymy, że ludzie nie umierają na COVID-19, tylko na choroby współistniejące i często do aktów zgonu jest dopisywany COVID by podbić statystyki.

Klinika Charite w Berlinie w związku z tym przeprowadziła odpowiednie badania naukowe. Łącznie przebadano 26 ciał zmarłych po zarażeniu w szpitalu, badając przyczyny śmierci i biorąc pod uwagę choroby współistniejące. Najczęstszymi bezpośrednimi przyczynami śmierci były wstrząs septyczny i niewydolność wielonarządowa w związku z ropniejącą infekcją płuc. Oprócz tego badani pacjenci umierali też na niewydolność płuc w związku z uszkodzeniem płuc przez infekcję. Większość pacjentów miała choroby współistniejące, najczęściej nadciśnienie, chorobę wieńcową i otyłość.

Co jednak najważniejsze: Naukowcy doszli do wniosku, że we WSZYSTKICH badanych przypadkach śmierć nastąpiło bezpośrednio w związku z zarażeniem COVID-19, przy czym oczywiście choroby współistniejące miały negatywny wpływ na przebieg infekcji. Gdyby nie zarażenie, te osoby dzisiaj prawdopodobnie by żyły.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-82862-5

#koronawirus #nauka #foliarze #medycyna #zdrowie

Comments are closed.